Toelichting

Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op (of aan) de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

 • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten,
 • bouwwerken plaatst,
 • fietstochten of evenementen organiseert.

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

 • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
 • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
 • voor andere openbare wegen: de gemeente
 • voor eisen aan voertuigen: de RDW

Hoe werkt het?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
 • reden en noodzaak van de ontheffing

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs

Vragen?

Heeft u vragen? Mail naar: gemeente@westvoorne.nl of bel 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?