Het aantal leerlingen van Basisschool De Zeewinde neemt toe. Er komen daarom twee extra klaslokalen in het gebouw MFC de Merel. Een verbouwing is hiervoor noodzakelijk. 

Verbouwing

De werkzaamheden zijn aan de Noordzijde van het gebouw. Er komt daar een nieuwe uitbouw aan het huidige speellokaal. Als de uitbouw klaar is, komen er twee volwaardige klaslokalen in deze vergrootte ruimte. Deze nieuwe lokalen passen goed bij het huidige gebouw. Zij voldoen aan dezelfde kwaliteit en eisen als de andere klaslokalen. Aannemer Van Zanten Bouw B.V. voert de werkzaamheden uit. De aannemer plaatst eerst de uitbouw. Daarna gaat de aannemer binnen aan de slag. Het bouwterrein komt op een gedeelte van het speelterrein aan de Noordzijde van het gebouw. 

Planning

Van Zanten Bouw wil op 7 oktober 2021 starten met de bouwwerkzaamheden. De eerste voorbereidingen vinden op dit moment al plaats. Het doel is om alle werkzaamheden eind december 2021 af te ronden. Zonder grote, onvoorziene tegenslagen is dit mogelijk. 

Veiligheid 

De aannemer treft maatregelen voor de veiligheid van de kinderen. Van Zanten Bouw zet het bouwterrein af met bouwhekken. Kinderen kunnen niet op het bouwterrein komen. Ook voert de aannemer het bouwafval zorgvuldig af. 

Overlast

De bouwwerkzaamheden zijn van ongeveer 07:30 uur tot 16:00 uur. Mensen die zich in en om het gebouw bevinden, kunnen overlast hebben van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door geluid of door omlopen vanwege bouwverkeer. De aannemer probeert de overlast te beperken, maar kan overlast helaas niet voorkomen. 

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? 
Neem dan contact op met MFC de Merel via accommodaties@westvoorne.nl