Actieprogramma integraal veiligheidsbeleid Westvoorne 2021-2022

De gemeenteraad van Westvoorne heeft woensdagavond 28 april unaniem het Actieprogramma Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de komende twee jaar aangenomen. In het actieprogramma staat de uitvoering van het eerder vastgestelde veiligheidsplan beschreven. Vijf onderwerpen krijgen extra prioriteit de komende jaren: High Impact Crimes, ondermijnende criminaliteit, het versterken van de sociale cohesie, een veilige leefomgeving en de verbinding tussen zorg en veiligheid. 

Burgemeester De Jong: “Op deze veiligheidsonderwerpen willen we de komende jaren extra inzetten om zo Westvoorne een fijne en veilige plek te laten zijn om te wonen, recreëren  en ondernemen. Dit kunnen we niet alleen als gemeente, maar doen we samen met politie, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers.” 

De gemeente heeft in februari 2021 het actieprogramma 2019-2020 geëvalueerd. Deze evaluatie en huidige ontwikkelingen zoals de toename van cybercriminaliteit, het gebruik van lachgas onder jongeren etc. vormen de basis van het nieuwe actieprogramma. 

Prioriteiten

De gemeente besteedt de komende jaren extra aandacht aan vijf onderwerpen op het gebied van veiligheid. Een hiervan is het onderwerp High Impact Crimes. Dit zijn misdaden die grote impact op de samenleving hebben, zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. Andere onderwerpen die prioriteit hebben zijn het tegengaan van drugsgebruik onder jongeren en de problematiek rondom personen met verward gedrag. Ondermijnende criminaliteit is ook één van de aandachtspunten. De gemeente Westvoorne wil ondernemers en inwoners bewust maken van dit groeiende probleem. Verder heeft een gezonde en veilige leefomgeving de aandacht en wil de gemeente met het actieplan de verbinding tussen zorg en veiligheid versterken. 

Binnen het actieprogramma staat samenwerken centraal. De gemeente Westvoorne heeft daarom eerder inwoners nauw betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan. De gemeente wil inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven betrekken om er zo voor te zorgen dat Westvoorne een veilige plek is en blijft. 

U kunt hier het actieprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021-2022 lezen.
 

Integraal veiligheidsplan Westvoorne 2019-2022

De gemeente vindt het belangrijk dat uw buurt veilig is en blijft. Daar komen verschillende uitdagingen bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Woonoverlast
  • Jeugdcriminaliteit
  • Verkeersoverlast 
  • Ondermijnende criminaliteit

De gemeente heeft hiervoor het Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. In dit plan leest u wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de lokale veiligheid te vergroten.

U kunt hier het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (externe link) lezen.

Burgerpanel

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Het veiligheidsplan is opgesteld samen met u. Middels een burgerpanel kon u aangeven wat u belangrijk vindt als het aankomt op veiligheid in de buurt. Ongeveer 450 inwoners deden hieraan mee. 

De uitkomsten van het burgerpanel kunt u hier vinden(externe link)

Meer informatie over het IVP

Wilt u meer weten over het IVP? Neem contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Telefoonnummer: 14 0181

Programma Ondermijning Voorne

Ondermijnende criminaliteit is misdaad waar burgers het slachtoffer van kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het witwassen van geld, illegale verhuur of drugshandel. De gemeente treedt op tegen deze criminaliteit. Dat doen we samen met onze partners:

  • Politie, Stedin, DCMR en brandweer
  • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)
  • In- en externe collega’s
  • Andere gemeenten

Controle

Meerdere keren per jaar doen de partners een onaangekondigd bezoek aan bedrijfspanden in de gemeente. De controles zijn onder andere bedoeld om te kijken of er signalen van misstanden zijn  in deze panden. De politie kan dan op tijd ingrijpen wanneer dat nodig is.

Damoclesbeleid

De gemeente voert een Damoclesbeleid om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. De burgemeester kan dan een woning of bedrijfspand sluiten wanneer daar voldoende aanleiding voor is. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er in een pand meer drugs aanwezig zijn dan is toegestaan.
 
Meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u hier lezen(externe link).  

Wat kan ik doen?

U kunt de gemeente en de politie helpen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. U kunt hiervoor de App Ondermijning van het RIEC downloaden. Met de app leert u hoe u ondermijning kunt herkennen. Daarnaast kunt u uw kennis over ondermijning testen.
 
U downloadt de app gratis in de App Store of Play Store.