Integraal veiligheidsplan Westvoorne 2019-2022

De gemeente vindt het belangrijk dat uw buurt veilig is en blijft. Daar komen verschillende uitdagingen bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Woonoverlast
  • Jeugdcriminaliteit
  • Verkeersoverlast 
  • Ondermijnende criminaliteit

De gemeente heeft hiervoor het Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. In dit plan leest u wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de lokale veiligheid te vergroten.

U kunt hier het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022  lezen.

Burgerpanel

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Het veiligheidsplan is opgesteld samen met u. Middels een burgerpanel kon u aangeven wat u belangrijk vindt als het aankomt op veiligheid in de buurt. Ongeveer 450 inwoners deden hieraan mee. 

De uitkomsten van het burgerpanel kunt u hier vinden

Meer informatie over het IVP

Wilt u meer weten over het IVP? Neem contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Telefoonnummer: 14 0181

Programma Ondermijning Voorne

Ondermijnende criminaliteit is misdaad waar burgers het slachtoffer van kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het witwassen van geld, illegale verhuur of drugshandel. De gemeente treedt op tegen deze criminaliteit. Dat doen we samen met onze partners:

  • Politie, Stedin, DCMR en brandweer
  • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)
  • In- en externe collega’s
  • Andere gemeenten

Controle

Meerdere keren per jaar doen de partners een onaangekondigd bezoek aan bedrijfspanden in de gemeente. De controles zijn onder andere bedoeld om te kijken of er signalen van misstanden zijn  in deze panden. De politie kan dan op tijd ingrijpen wanneer dat nodig is.

Damoclesbeleid

De gemeente voert een Damoclesbeleid om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. De burgemeester kan dan een woning of bedrijfspand sluiten wanneer daar voldoende aanleiding voor is. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er in een pand meer drugs aanwezig zijn dan is toegestaan.
 
Meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u hier lezen.  

Wat kan ik doen?

U kunt de gemeente en de politie helpen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. U kunt hiervoor de App Ondermijning van het RIEC downloaden. Met de app leert u hoe u ondermijning kunt herkennen. Daarnaast kunt u uw kennis over ondermijning testen.
 
U downloadt de app gratis in de App Store of Play Store.