Op 8 januari is het vaccineren tegen het coronavirus begonnen. Vaccineren is de belangrijkste stap naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is gratis en vrijwillig, het is je eigen keuze. 

Heb je vragen over vaccineren? Bijvoorbeeld over de veiligheid, de goedkeuring van het vaccin of de bijwerkingen? Kijk voor meer info op de websites van de Rijksoverheid en GGD Rotterdam-Rijnmond.

De GGD gaat de miljoen mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie versneld vaccineren tegen Covid-19

Om tempo te maken gaat de GGD mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren. Zij krijgen de uitnodiging voor een afspraak van hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD. Dit heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten in goed overleg met de koepel van huisartsen LHV, met de GGD-GHOR en het RIVM. De groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. Een groep huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met aanvullende medische ondersteuning en medisch toezicht op de GGD-locaties.

De miljoen Nederlanders tussen de 18-60 jaar met een medische indicatie zouden op advies van de Gezondheidsraad tegelijk met de groep 50-59 jarigen gevaccineerd worden. Dit omdat beide groepen volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar risico lopen op ernstige gezondheidsschade door Covid-19. Nadat vrijwel alle 60-plussers en iedereen met een hoog medisch risico zijn geprikt, worden de eerste mensen met een medische indicatie zo spoedig mogelijk uitgenodigd. Dit gebeurt in groepen in de loop van de eerste week van mei.

Efficiënte uitvoering

Eerst zouden huisartsen hun eigen patiënten tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie - die ieder jaar van hun huisarts een uitnodiging krijgen voor de griepprik - voor hun rekening nemen maar de circa 100 GGD-vaccinatie-locaties door het hele land kunnen dat vanwege het aantal prikkers en de speciaal opgerichte infrastructuur snel doen. De opschaling kan naar ruim 1,5 miljoen prikken per week. Huisartsen en andere artsen dragen bij aan het medisch toezicht ter plekke.

Minister De Jonge (VWS): “Het mooie hiervan is de samenwerking tussen alle GGD-en, de huisartsen, hun koepels en het RIVM. Dit doen we echt samen, samen de schouders eronder om de mensen die normaal de griepprik krijgen en daarom voor Covid kwetsbaar zijn zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen.”

Iedereen van 18-60 jaar met een medische indicatie gaat dus niet tegelijk maar bij de eerst volgende gelegenheid net vóór de groep 50-59 jarigen zonder medisch risico. De groep 50 tot 59-jarigen worden van oud naar jong uitgenodigd en gevaccineerd, ook door de GGD. Het tempo blijft zo hoog mogelijk maar is altijd afhankelijk van de leveringen van vaccins. Dit kwartaal worden bijna 17 miljoen vaccins verwacht.

Ouderen en mensen met een hoge medische indicatie, zoals mensen met het Downsyndroom en ziekten als Duchenne, ALS en leukemie komen in de landelijke vaccinatiestrategie als eersten aan de beurt. Dit om zoveel mogelijk sterfte en (ernstige) ziekte te voorkomen. De tweede helft van mei zijn zij en alle 60-plussers met een eerste prik gevaccineerd. 

Huisartsen zijn sinds 15 februari 2021 begonnen met de vaccinaties van de leeftijdsgroepen 60 tot en met 64-jarigen met het AstraZeneca-vaccin. De uitvoering wordt per provincie uitgerold. Daarnaast vaccineren de huisartsen de niet-mobiele mensen ouder dan 60 jaar via thuisbezoeken. Hier gaan ze mee door tot en met de tweede prik.

Vaccinatielocaties van de GGD zijn hier te vinden

Huisartsen starten met vaccineren van patiënten in de Meander

Huisartsen in Westvoorne zijn gestart met het vaccineren van patiënten tegen COVID-19. Een aantal huisartsen gaat hiervoor gebruik maken van MFC de Meander in Oostvoorne. De sporthal van de Meander is door de gemeente ingericht als vaccinatielocatie maar is nog niet in gebruik genomen door de GGD. Daardoor kunnen de huisartsen nu tijdelijk gaan vaccineren in de Meander. 

Uitnodiging

De huisartsen nodigen zelf patiënten uit die volgens hun administratie in aanmerking komen voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van vaccins starten de huisartsen met het vaccineren van groepen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 en mensen van 63 en 64 jaar. 

Vaccinatielocatie MFC De Meander

De gemeente heeft de sporthal van de Meander in februari ingericht als vaccinatielocatie. De Meander beschikt over grote binnenruimtes waardoor bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden en er is voldoende parkeergelegenheid. 

Vaccinatie door GGD

Inwoners die niet door de huisarts gevaccineerd worden, krijgen een brief van het RIVM. Er zijn op dit moment 6 locaties in de regio waar men gevaccineerd kan worden: Rotterdam The Hague Airport, sporthal Den Oert in Spijkenisse, Recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk (Goeree-Overflakkee), de Van Nellefabriek in Rotterdam, sporthal Schenkel in Capelle a/d IJssel en bij het SS Rotterdam in Rotterdam. De komende maanden komen daar nog meer locaties bij, verspreid over de regio. De Meander zal volgens de planning van de GGD in juni als vaccinatielocatie van de GGD in gebruik worden genomen. Meer informatie over de vaccinatielocaties staat op www.ggdrotterdamrijnmond.nl.

Lees meer

Lees alles over vaccineren in Nederland op de website van de Rijksoverheid en op de website van GGD Rotterdam Rijnmond.
 

De vaccinatielocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond

Let op: heeft u vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond: 

Inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen zich momenteel op zes locaties laten vaccineren: Rotterdam The Hague Airport, sporthal Den Oert in Spijkenisse, Recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk (Goeree-Overflakkee), de Van Nellefabriek in Rotterdam, sporthal Schenkel in Capelle a/d IJssel en – sinds 1 april – bij het SS Rotterdam in Rotterdam. De komende maanden komen daar nog dertien locaties bij, verspreid over de regio. Hierdoor kunnen de inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond zich steeds dichterbij huis laten vaccineren. 

Planning 

Als er meer vaccins beschikbaar zijn, is het belangrijk om daar klaar voor te zijn. Daarom opent GGD Rotterdam-Rijnmond de komende tijd nog dertien vaccinatielocaties in de regio. In april zijn dat: sporthal Groenoord in Schiedam, tijdelijke vaccinatiehallen in Poortugaal en Maassluis en sporthal De Bongerd in Barendrecht. In mei komen daar nog vier locaties bij: sporthal De Wissel in Ridderkerk, District U in Vlaardingen, sportcentrum Schuttersveld in Rotterdam en sportcomplex De Eendraght in Hellevoetsluis. In juni kunnen inwoners ook terecht bij sport- en cultuurhuis Dukdalf in Brielle, school Wolfert Lansing in Lansingerland, kerkgebouw De Ark in Krimpen aan den IJssel, MFC De Meander in Oostvoorne en sporthal Mercatus in Rotterdam. 

Opening locaties 

Dit is een voorlopige planning. De landelijke vaccinatiestrategie en de daarmee samenhangende aanlevering van vaccins, verandert namelijk vaak. Dit betekent dat GGD Rotterdam-Rijnmond de planning voor het openen van vaccinatielocaties steeds moet aanpassen. Verder wordt er bij de keuze van een nieuwe locatie eerst goed gekeken naar de regionale spreiding en of het mogelijk is om op al geopende locaties uit te breiden. Dat is handig als er meer vaccins beschikbaar zijn: er kan dan sneller geprikt worden en het medisch toezicht kan efficiënter ingezet worden. 

Huisartsen 

De GGD heeft nauw overleg met de huisartsen in de regio over de mogelijkheden voor hen om gebruik te maken van vaccinatielocaties die al gereed zijn. Inmiddels zijn voor meerdere locaties afspraken in de maak en gaan er binnenkort locaties open waar huisartsen gaan vaccineren.