Het is jullie dag! Team Burgerzaken helpt u graag bij het regelen van het formele gedeelte van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiervoor moet u een melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap doen.

Melding doen

U kunt uw melding doen op het gemeentehuis. U kunt hiervoor langskomen tijdens de openingstijden van loket Burgerzaken of een afspraak maken.
Let op: Bent u niet in Nederland geboren? Dan moet u waarschijnlijk stukken meenemen wanneer u uw aanvraag doet. In de originele tekst staat niet om welke stukken het gaat. Hier moet naar gekeken worden.

Hoe verloopt mijn aanvraag?

U reserveert een datum waarop de plechtigheid plaatsvindt. Daarna zenden wij u een aantal formulieren toe. Deze formulieren vult u in en levert u persoonlijk of per post aan bij team Burgerzaken. U krijgt binnen één week bericht over de goedkeuring van uw aanvraag. Wanneer er documenten missen, laten wij u dat ook weten.

Meer weten

Op notaris.nl(externe link) vindt u meer informatie over de verschillende voorwaarden die horen bij trouwen en geregistreerd partnerschap.

Getuigen

Bij een huwelijksvoltrekking moeten minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Wonen de getuigen niet in Westvoorne? Stuur dan een kopie van een legitimatiebewijs van de getuigen op naar de gemeente voorafgaand aan het huwelijk. Een gewaarmerkt afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie mag ook. U hoeft geen legitimatiebewijs op te sturen wanneer uw ouders getuigen zijn.

Huwelijksvermogen 

Per 1 januari 2018 zijn de nieuwe huwelijksvermogensregels ingegaan. Deze regels gelden wanneer u zelf geen huwelijkse voorwaarden maakt.

De huwelijksvermogensregels bepalen wat er gebeurt met het vermogen van de echtgenoten gebeuren bij:

  • Scheiding
  • Overlijden
  • Schulden
  • Faillissement
  • Ontvangst van schenking(en)
  • Ontvangst van nalatenschap(pen)

Lees meer over huwelijkse voorwaarden.(externe link)

Meer informatie over huwelijksvermogen

Via onderstaand websites vindt u meer informatie over huwelijksvermogensregels.