Status: geheel onherroepelijk in werking.

De structuurvisie is op 26 maart 2013 vastgesteld en op 11 april 2013 onherroepelijk in werking getreden.