De starterslening, een steuntje in de rug voor woningkopers

Als nieuwkomer op de woningmarkt wil je niks liever dan een woning kopen. Daarvoor is geld, veel geld nodig. Gemeente Westvoorne kan hierbij een helpende hand bieden via een starterslening. De gemeente doet dat door het aanbieden van de starterslening.

Wat houdt de starterslening in?

Kort gezegd: de starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat je bij de bank kunt lenen. Hiervoor gelden de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen, eventueel uw eigen vermogen en de hoogte van de aankoopsom van de woning. Als starter kun je maximaal 20% van de aankoopsom van de woning lenen, met een maximum van € 40.000,--.

In het begin hoeft u geen rente en aflossing over de starterslening te betalen. Dat scheelt behoorlijk in uw woonlasten. Na drie jaar ga u wel rente en aflossing betalen, tenzij u dat nog niet kunt betalen. Is dat het geval dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen om het maandbedrag te bepalen dat u wel kunt terugbetalen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

U kunt de starterslening  aanvragen voor een nieuwbouwwoning of een bestaand huis. Als u een huurwoning koopt van het woonbedrijf Westvoorne kunt u ook een starterslening aanvragen. Dat geldt echter niet als u deze woning met Koopgarant koopt.

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U ben niet eerder (mede) eigenaar van een woning geweest.
  • U woont in Nederland en bent verblijfsgerechtigd.
  • De maximale koopprijs van de woning, cin. verbeterkosten, is de maximale NHG-grens. Deze is momenteel (2022) € 355.000,--.
  • U moet de woning zelf gaan bewonen.

Hoe kun je een starterslening aanvragen?

Wilt u van deze lening gebruik maken en denkt u aan de voorwaarden te voldoen? Vul het aanvraagformulier in via het Digitaal Loket, download, print en onderteken het formulier, waarna u het opstuurt naar of af geeft bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Is dat het geval dan ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Bij die brief zit het aanvraagformulier waarmee u de lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn voert o.a. een financiële toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een starterslening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de starterslening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. Svn stuurt u een offerte.

Heb je vragen over de starterslening?

Wilt u meer informatie over de starterslening, neemt dan contact op met:

Tel: (0181) 40 80 00
gemeente@westvoorne.nl of lees verder op www.starterslening.nl(externe link) of www.svn.nl(externe link).
Voor meer specifieke informatie over de starterslening en de verdere afhandeling van de aanvraag kunt u bellen met (088) 253 9400.