Toelichting

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • handelingsbekwaam bent.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor een goede aanvraag hebben wij het volgende nodig: 

 • - Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
 • - Inschrijfnummer in het Handelsregister
 • - Gewenste locatie van de standplaats
 • - Gewenste dag en tijden waarop de standplaats wordt ingenomen
 • - Aanduiding van de branche
 • - Vermelding of er sprake is van een kraam of verkoopwagen, inclusief foto van het verkoopmiddel
 • - Vermelding of stroom gewenst is
 • - Situatietekening op schaal waaruit blijkt hoe de locatie zal worden ingericht
 • - Bewijs van schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond, indien voor het innemen van- - de standplaats grond in particuliere eigendom wordt gebruikt.

Wat kost het?

De legeskosten die verbonden zijn aan een standplaatsvergunning zijn € 42,40 

Wat moet ik meenemen?

  Meer informatie

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?