Woonkostentoeslag

Voorwaarden woonkostentoeslag

U kunt voor een woonkostentoeslag in aanmerking komen in de volgende situaties:

  • U woont in een huurwoning en heeft nog geen recht op (volledige) huurtoeslag, omdat uw jaarinkomen te hoog is;
  • Uw inkomen is te laag om uw woonkosten te kunnen betalen, maar u komt niet voor huurtoeslag in aanmerking omdat u te duur woont of omdat de woning uw eigendom is.

Een woonkostentoeslag voor een huurwoning ontvangt u altijd tijdelijk, totdat u (voldoende) huurtoeslag krijgt. Als u niet voor huurtoeslag in aanmerking komt omdat u te duur woont, wordt aan de woonkostentoeslag de voorwaarde verbonden dat u een goedkoper huis gaat zoeken. 

Voor woonkostentoeslag in geval van een eigen woning gelden extra voorwaarden, voor informatie hierover verwijzen wij u naar team Werk, Inkomen & Service.

Aanvraagformulier

U kunt hier het aanvraagformulier woonkostentoeslag downloaden.
 

U bevindt zich op: Home > Bijzondere bijstand / minimabeleid > Woonkostentoeslag