Schuldhulpverlening

GELDZORGEN OF GROTE SCHULDEN?  

Staat u rood voor het einde van de maand?
Kunt u de rekeningen van gas, water en elektriciteit niet meer betalen? 
Krijgt u brieven van incassobureaus, deurwaarders en advocaten? 
Hebt u geldzorgen of grote schulden?

Team Werk, Inkomen & Service van de gemeente Westvoorne en het Algemeen Maatschappelijk Werk helpen u bij het vinden van een oplossing 

Alles op een rijtje

U weet niet bij wie u schulden heeft? U weet niet hoe hoog uw schulden zijn? Wij brengen samen met u uw administratie op orde. En we zetten samen met u de schulden  op een rijtje. 

Kleine schulden: betalingsregeling

Hebt u kleine schulden? Een kleine schuld aflossen kan vaak met een betalingsregeling. Soms is één telefoontje al genoeg. Wij helpen u daarbij.  

Grote schulden: Kredietbank Rotterdam 

Hebt u grote schulden? En is uw inkomen te laag om de schulden snel af te lossen? Dan is een schuldsaneringstraject mogelijk. Bij dit  traject werkt de gemeente samen met de Kredietbank Rotterdam. 
Wij verzorgen uw aanmelding bij de Kredietbank.  

Laatste oplossing

Als een schuldsaneringstraject niet mogelijk is kunt u in bepaalde gevallen via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van uw schulden afkomen. 
Een verzoek om te worden toegelaten tot de Wsnp moet u aan de Rechtbank doen.  De gemeente helpt u bij zo’n verzoek.

Soms kan de gemeente, vooruitlopend op een regeling, de rechtbank verzoeken om een tijdelijke rustpauze in het schulddienstverleningstraject in te bouwen; het zogenaamde moratorium. 

Oorzaak aanpakken

Schulden ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vaak zijn de oorzaken heel divers:

 • psychische problemen
 • een verslaving die veel geld kost
 • te veel geld uitgeven
 • een terugval in inkomen
 • een scheiding of het wegvallen van een partner 

Wat de oorzaak ook mag zijn, samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk helpen wij u bij het vinden van een oplossing. 

Laat geen euro’s liggen

Voor mensen met weinig geld zijn er allerlei voorzieningen, bijvoorbeeld:

 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • heffingskortingen
 • bijzondere bijstand
 • kwijtschelding van belastingen
 • tegemoetkoming studiekosten 

Laat de euro’s niet liggen. Vraag bij het team Werk, Inkomen & Service van de gemeente Westvoorne welke voordelen er voor u zijn.  

Gratis en directe hulp

Schuldhulpverlening wordt aangeboden door de gemeente Westvoorne en het Algemeen Maatschappelijk Werk, in nauwe samenwerking met de Kredietbank Rotterdam. 

Schuldhulpverlening: 

 • is er voor alle inwoners van Westvoorne (ongeacht de hoogte van het inkomen)
 • gratis
 • geen wachtlijsten
 • biedt directe hulp 


Hier kunt u terecht 

Gemeente Westvoorne
Team Werk, Inkomen & Service 
Raadhuislaan 6
3235 AP Rockanje

elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Meldt u zich wel even bij het Servicepunt.  

Bel voor meer informatie met het ServicePunt van de gemeente, telefoonnummer 
14 01 81. Of stuur een e-mail naar infowis@westvoorne.nl

Websites

Kijk ook op: www.nibud.nl  en www.uitdeschulden.nu

Beleidsregels Schulddienstverlening Westvoorne 2017

Te downloaden:

U bevindt zich op: Home > Schuldhulpverlening