Re-integratie

Re-integratietraject

Hoewel uw inspanningen primair gericht moeten zijn op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, kan het college ervoor kiezen u een re-integratievoorziening aan te bieden, wanneer de kans op duurzame arbeidsinschakeling daarmee wordt vergroot. Deze voorziening moet gericht zijn op zo snel mogelijke arbeidsinschakeling.  U bent verplicht gebruik te maken van de aangeboden voorziening. Ook indien de voorziening niet direct leidt tot uitstroom, maar bedoeld is om belemmeringen tot uitstroom op te heffen of te verminderen, bent u verplicht van deze voorziening gebruik te maken.

Re-integratietraject

Gemeente Westvoorne maakt gebruik van verschillende re-integratiebureau's. Samen met u wordt gekeken naar een gepast traject.

Loonkostensubsidie

Het is ook, onder voorwaarden, mogelijk om via loonkostensubsidie aan het werk te gaan. De subsidie kan √©√©nmalig aan een werkgever verstrekt worden met een maximum van 6 maanden.
 

Participatie

Wanneer u al langere tijd werkloos bent, is het soms moeilijk om weer mee te doen. U weet misschien niet goed wat u kunt of wilt. Of u vindt de drempel om weer mee te gaan doen erg hoog geworden.
Participatie (oftewel sociale activering) is dan de eerste stap naar werk of een alternatief voor een betaalde baan, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Wanneer het voor u moeilijk is om een baan te vinden, kunt u vrijwilligerswerk doen als onderdeel van uw re-integratietraject. Ook als u om medische of sociale redenen niet goed in staat bent om te werken. Hiermee vergroot u uw kansen op betaald werk.

 Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden

Neem voor de mogelijkheden contact op met team Werk, Inkomen & Service (WIS), telefoonnummer (0181) 40 80 00.
 

Te downloaden:

U bevindt zich op: Home > Werk & inkomen > Re-integratie