Re-integratie

Re-integratietraject

Hoewel uw inspanningen primair gericht moeten zijn op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, kan het college ervoor kiezen u een re-integratievoorziening aan te bieden, wanneer de kans op duurzame arbeidsinschakeling daarmee wordt vergroot. Deze voorziening moet gericht zijn op zo snel mogelijke arbeidsinschakeling.  U bent verplicht gebruik te maken van de aangeboden voorziening. Ook indien de voorziening niet direct leidt tot uitstroom, maar bedoeld is om belemmeringen tot uitstroom op te heffen of te verminderen, bent u verplicht van deze voorziening gebruik te maken.

Voorne Putten Werkt

Voorne Putten Werkt is een werkgelegenheidsproject van de gemeente Nissewaard in samenwerking met De Welplaat. Het project draait al enkele jaren en is succesvol. Na aanmelding door de gemeente volgt een intakegesprek waarbij het project wordt uitgelegd. Het traject duurt maximaal 6 maanden en bestaat uit een werkweek van 32 uur, gemiddeld wordt hiervan 24 uur gewerkt en 8 uur per week een training gevolgd. Afhankelijk van de mogelijkheden volgt na 5 weken een individueel traject waarbij maatwerk wordt geleverd. Het standaard trainingsaanbod bestaat uit:

  • leren werknemersvaardigheden
  • leren sociale vaardigheden
  • weerbaarheidstraining
  • sollicitatietraining
  • budgettraining
  • en, indien mogelijk, een cursus om het VCA certificaat te halen.

Loonkostensubsidie

Het is ook, onder voorwaarden, mogelijk om via loonkostensubsidie aan het werk te gaan. De subsidie kan √©√©nmalig aan een werkgever verstrekt worden met een maximum van 6 maanden. U ontvangt daarbij een arbeidsovereenkomst gericht op arbeidsinschakeling.
 

Participatie

Wanneer u al langere tijd werkloos bent, is het soms moeilijk om weer mee te doen. U weet misschien niet goed wat u kunt of wilt. Of u vindt de drempel om weer mee te gaan doen erg hoog geworden.
Participatie (oftewel sociale activering) is dan de eerste stap naar werk of een alternatief voor een betaalde baan, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Wanneer het voor u moeilijk is om een baan te vinden, kunt u vrijwilligerswerk doen als onderdeel van uw re-integratietraject. Ook als u om medische of sociale redenen niet goed in staat bent om te werken. Hiermee vergroot u uw kansen op betaald werk.

 Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden

Neem voor de mogelijkheden contact op met team Werk, Inkomen & Service (WIS), telefoonnummer (0181) 40 80 00.
 

Te downloaden:

U bevindt zich op: Home > Werk & inkomen > Re-integratie