Komjijeruit

Campagne 'Kom uit je schuld'

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Kom je eruit? 

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen. Zoals Elsmainy (27) die jarenlang op afbetaling kocht en haar schulden zag oplopen tot vele duizenden Euro’s. Pas toen ze een kind kreeg, realiseerde ze zich dat ze haar schulden moest aanpakken en kwam ze in actie. Op de site is informatie te vinden over waar zij en anderen voor hulp terecht kunnen en wat de omgeving kan doen. 

Gemeente Westvoorne kan helpen met het op orde brengen van geldzaken. Langskomen bij het team Werk, inkomen & Service (WIS) kan zonder afspraak op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Bellen of mailen kan natuurlijk ook via telefoon (0181) 40 80 00 of 14 0181 of e-mail infowis@westvoorne.nl. Al uw vragen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

U bevindt zich op: Home > Komjijeruit