Kindpakket / Participatiepakket

Sinds 1 januari 2018 is de gemeentelijke sport- en cultuurregeling gewijzigd in een Kindpakket en een Participatiepakket.

Kindpakket

Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. De verstrekkingen uit dit pakket bedragen maximaal per jaar:

  • € 200,-- voor een kind van 0 tot 4 jaar,
  • € 300,-- voor een kind van 4 tot 12 jaar,
  • € 400,-- voor een kind van 12 tot 18 jaar. 

De volgende kosten komen in aanmerking voor een vergoeding
a.    Zwemlessen en abonnement zwembad.
b.    Contributie sportverenigingen of fitnesscentrum en bijbehorende sportuitrusting.
c.    Lesgeld muziekschool of dansschool, cursusgeld voor hobbyclub.
d.    Lidmaatschap verenging voor amateurkunst, toneelvereniging, koor, bibliotheek.
e.    Bezoek dierentuin, attractiepark, bioscoop, theater.
f.    Vakantiekamp.
g.    Schoolactiviteiten en aan school gerelateerde kosten.
h.    Computer en computer gerelateerde kosten.
i.    Aanschaf en gebruik Rotterdampas.

Fiets / zwemdiploma A 

Naast genoemde verstrekkingen kan er extra:

  • éénmalig maximaal € 200,-- worden verstrekt voor de aanschaf van een fiets als uw kind voortgezet onderwijs volgt.
  • de kosten worden vergoed voor het behalen van het zwemdiploma A. De reguliere vergoeding moet wel eerst worden gebruikt.
  • een vergoeding worden verstrekt voor de kosten eigen bijdrage peuterspeelzaal. 

Voor deze kosten moet u een aparte aanvraag doen.

Participatiepakket

Het participatiepakket is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. De verstrekking uit dit pakket bedraagt maximaal € 100,-- per jaar, per persoon. 


De volgende kosten komen in aanmerking voor een vergoeding:
a.    Contributie sportverenigingen of fitnesscentrum en bijbehorende sportuitrusting.
b.    Zwemlessen en abonnement zwembad.
c.    Lesgeld muziekschool of dansschool, contributie of cursusgeld voor een hobbyclub.
d.    Lidmaatschap vereniging voor amateurkunst, toneelvereniging, koor,  bibliotheek.
e.    Bezoek theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin, attractiepark.
f.    Lidmaatschaap bibliotheek.
g.    Aanschaf en gebruik Rotterdampas. 


Inkomensgrens

Kindpakket:
Voor het kindpakket geldt een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Als u in het kader van de schuldhulpverlening gebruik maakt van het minnelijk traject of het  WSNP traject dan kunt u mogelijk ook gebruik maken van het Kindpakket.

Participatiepakket:
Voor het Participatiepakket geld een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm.

Vermogensgrens

Voor een alleenstaande is de vermogensgrens  € 6.225,--. Voor een alleenstaande ouder of voor gehuwden/samenwonenden is de vermogensgrens € 12.450,--. Als u een eigen woning bezit is er een extra vrijlating van € 52.500,--.                                                         

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het ServicePunt van de gemeente, telefoonnummer 14 0181. U kunt ook contact opnemen met uw klantmanager of op het spreekuur komen op het gemeentehuis bij team Werk, Inkomen & Service, iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. 

De regels over  de inkomens- en vermogensgrenzen zijn ingewikkeld. U kunt de gemeente altijd vragen om uitleg of informatie. Ok als u twijfelt of u in aanmerking komt voor het Kind- en/of Participatiepakket.   

Aanvraagformulier

U kunt hier het aanvraagformulier kindpakket/participatiepakket downloaden.

U kunt hier de Folder Kindpakket  downloaden.

U bevindt zich op: Home > Bijzondere bijstand / minimabeleid > Kindpakket / Participatiepakket