Individuele inkomentoeslag

Inwoners vanaf 21 jaar tot pensioensgerechtigde leeftijd die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau ontvangen en geen vermogen hebben, kunnen in aanmerking komen voor de individuele inkomentoeslag. Dit is een extra geldbedrag. U mag zelf bepalen waaraan u dit bedrag besteed. Het soort inkomen (uitkering, loon uit werk, WW-uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc.) is niet van belang.

Voorwaarden Individuele inkomentoeslag

  1. U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioensgerechtigde leeftijd;
  2. Uw inkomen is in een periode van 36 maanden zonder onderbreking niet hoger dan 110 % van de bijstandsnorm en u heeft geen vermogen gehad boven het zogenoemde 'vrij te laten vermogen';
  3. In de periode van 36 maanden is er naar het oordeel van de gemeente geen sprake van verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en/of reïntegratieverplichtingen;
  4. In de afgelopen twaalf maanden bent u niet eerder voor een individuele inkomentoeslag in aanmerking gekomen.
  5. U bent geen student of heeft de afgelopen drie jaar gestudeerd.

De hoogte van de Individuele inkomenstoeslag bedraagt

  • € 421,- voor een alleenstaande;
  • € 527,- voor een alleenstaand ouder;
  • € 790,- voor een alleenstaand ouder met slechts 1 kind tot 12 jaar;
  • € 602,- Voor gehuwden/samenwonend;
  • Als er naast u (en uw partner) nog andere personen van 21 jaar en ouder op uw adres wonen gelden er afwijkende bedragen.

Aanvraagformulier

U kunt hier het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag downloaden.

U bevindt zich op: Home > Bijzondere bijstand / minimabeleid > Individuele inkomentoeslag