Collectieve zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Wij adviseren u om naast de basisverzekering een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, die ten minste op basisniveau voorziet in een aanvullend vergoedingenpakket. Bijvoorbeeld voor tandartskosten.
De gemeente kan de extra verzekeringspremie niet vergoeden, maar kent wel een vergoeding voor een aantal eigen bijdragen. Dit is dus alleen als u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectieve zorgverzekering voor inwoners van Westvoorne met een minimuminkomen

Gemeente Westvoorne biedt haar inwoners met een minimuminkomen ook een collectieve zorgverzekering aan. Het betreft een extra uitgebreide zorgverzekering van CZ Actief in Gezondheid (CZ).

Iedere inwoner van Westvoorne die voldoet aan de inkomens- en vermogenseisen voor de bijzondere bijstand kan deelnemen. CZ stelt één voorwaarde:

  • De zorgpremie moet via de uitkering / automatische incasso worden geïnd.

De premie van de collectieve zorgverzekering CZ 2020 bedraagt € 171,57 per maand per volwassene. De gemeente vergoedt hiervan € 37,50. Per saldo betaalt u dus zelf € 134,07 per maand.

Iedereen kan ieder jaar (alleen in januari) van zorgverzekeraar veranderen. In enkele gevallen kunt u ook tussentijds van verzekeraar veranderen:

  • U bent al verzekerd bij CZ op het moment dat u de gemeente om bijstand vraagt;
  • U bent niet verzekerd op het moment dat u de gemeente om bijstand verzoekt;
  • Uw ziektekostenverzekering is (tussentijds) beëindigd.

Aanvraagformulier

U kunt hier het Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering downloaden.

U kunt hier de Folder collectieve zorgverzekering downloaden.

U bevindt zich op: Home > Bijzondere bijstand / minimabeleid > Collectieve zorgverzekering