Bijzondere bijstand / minimabeleid

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u niet kunt betalen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende kosten:

 • Eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
 • Eigen bijdrage ziekenvervoer;
 • Eigen bijdrage peuterspeelzaal voor twee dagdelen per week;
 • Eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en WMO in het kader van Zorg zonder Verblijf;
 • Kosten aanvraag medische keuring i.v.m. aanvraag medische urgentie woningzoekenden.

Daarnaast heeft de gemeente ook specifiek minimabeleid voor de onderstaande regelingen:

 • Individuele inkomenstoeslag;
 • Individuele studietoeslag;
 • Bijdrage collectieve zorgverzekering;
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • Kindpakket;
 • Participatiepakket.

Let op: Vraag eerst bijstand aan voordat u kosten maakt.

Voorwaarden bijzondere bijstand

Al u aanspraak wilt maken op de bijzondere bijstandsregelingen en/of minimabeleid van de gemeente gelden er onderstaande voorwaarden.
 

Uw maximale netto inkomen uit werk en/of uitkering mag niet hoger zijn dan:

 • U bent alleenstaand: € 1.091,33 per maand.
 • U bent alleenstaand ouder: € 1.091,33 per maand.
 • U bent gehuwd of samenwonend: € 1.559,05 per maand.

Als er naast u (en uw partner) nog andere personen van 21 jaar en ouder op uw adres wonen gelden er mogelijk afwijkende bedragen.

Uw totale maximale vermogen bedraagt niet meer dan:

 • U bent alleenstaand: € 6.020,-
 • U bent alleenstaand ouder: € 12.040,-
 • U bent gehuwd of samenwonend: € 12.040,-

Voor de berekening van uw totale vermogen telt u alle tegoeden van uw bankrekeningen op. Ook telt u hierbij de waarde van uw auto, koophuis, antiek, boot, caravan, contant geld, bitcoins, aandelen e.d. op. Voor uw auto geldt een vrijlating van maximaal € 2.269,- en als u een koophuis heeft maximaal € 50.800,-.

Aanvraagformulier

U kunt hier een aanvraagformulier bijzondere bijstand downloaden.

Telefoonnummer / mail 

Team WIS is bereikbaar via telefoonnummer 140181 of mail naar gemeente@westvoorne.nl.

Extra mogelijkheden naast de vergoedingen van de gemeente

Stichting Leergeld biedt kinderen (tussen de 4 en 18 jaar) uit gezinnen met minimale financiële middelen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Leergeld.

U bevindt zich op: Home > Bijzondere bijstand / minimabeleid