Maakt u zich zorgen om geld of heeft u schulden?

Staat er te weinig geld op uw rekening? Kunt u de rekeningen niet meer betalen? Krijgt u brieven van incassobureaus, deurwaarders en advocaten? Maakt u zich zorgen om geld of heeft u grote schulden? 
Schulden kunnen op allerlei manieren ontstaan, bijvoorbeeld door:

 • Psychische problemen
 • Een verslaving
 • Te veel geld uitgeven
 • Te weinig verdienen
 • Een scheiding
 • Overlijden van een partner 

Kleine schulden: betalingsregeling

U kunt een kleine schuld terugbetalen met een betalingsregeling.

Grote schulden: Kredietbank Rotterdam

Heeft u grote schulden? En is uw inkomen te laag om de schulden snel af te lossen? Dan kunt u een schuldsaneringstraject aanvragen. Hiervoor werkt de gemeente samen met de Kredietbank Rotterdam. De gemeente regelt uw aanmelding bij de Kredietbank. 
Komt u er niet uit met uw schuldeisers? Dan kunt u in aanmerking komen voor de ‘Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen’ (WSNP). U dient dan een verzoek in bij de rechtbank. De gemeente helpt u hierbij.
De gemeente kan de rechtbank vragen om het schuldsaneringstraject tijdelijk te pauzeren. Dit heet ook wel een moratorium. 

Welke voorzieningen zijn er?

Voor mensen met een laag inkomen zijn er voorzieningen, bijvoorbeeld:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Heffingskortingen
 • Bijzondere bijstand
 • Kwijtschelding van belastingen
 • Tegemoetkoming studiekosten

Team Werk, Inkomen en Service kan u vertellen op welke voorzieningen u recht heeft.

Gratis en directe hulp

Iedereen heeft recht op schuldhulpsanering, ongeacht de hoogte van het inkomen. Schuldhulpsanering is gratis, heeft geen wachtlijsten en biedt directe hulp.
De gemeente Westvoorne en het Algemeen Maatschappelijk Werk bieden schuldhulpverlening. Zij werken samen met de Kredietbank Rotterdam. 

Beleidsregels Schulddienstverlening Westvoorne 2017

Meer informatie over schuldhulpverlening

Neem contact op met het Servicepunt van de gemeente.
Telefoonnummer: 14 0181.
Bezoekadres: Raadhuislaan 6, 3235 AP, Rockanje

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 
Woensdag van 13.30 tot 17.00 uur

Nibud
Uit de schulden