Toelichting

Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw grond. Laat een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping. Als deze buiten uw perceelgrenzen ligt is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten. In alle andere gevallen bent u dat of de verhuurder van uw woning.

Hoe werkt het?

Indien u klachten heeft over de afvoer van regenwater in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente.

Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

Wat zijn de voorwaarden?

Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

 • Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan. In dit plan is opgenomen hoe vaak de reinigingsdienst de kolken in een straat leegzuigt.
 • Bij verstopping zal de reinigingsdienst, los van het onderhoudsschema, de straatkolk leegzuigen. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

Beheer door derden

De gemeente beheert niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Met name achterpaden in woonwijken zijn veelal van de eigenaar van het woningblok. Indien in deze achterpaden straatkolken zijn aangebracht, is het onderhoud van deze straatkolken in handen van de eigenaar van het woningblok.

Handig om te weten

 • Kijk van te voren waar het afvoerputje zit en markeer het door middel van bijvoorbeeld een tegel, dat scheelt u veel zoekwerk als u plotseling een verstopping hebt.
 • Als uw riolering verstopt zit en het gaat hard regenen, kan er binnen in uw huis wateroverlast ontstaan. Om dit te voorkomen kunt u uw hemelwaterafvoer net boven het maaiveld openmaken zodat het regenwater via uw tuin kan wegstromen.
 • Kijk de polisvoorwaarden na van uw inboedelverzekering, soms vergoedt de verzekering niet de schade in de woning als gevolg van terugstromend rioolwater.
 • Op veel percelen zit de meter of de afsluiter van de waterleiding in een pvc- of betonputje bij de erfafscheiding. Verwar dit putje niet met de erfafscheidingsput van de riolering.
 • Kijk wanneer u werkzaamheden gaat uitvoeren, zoals het planten van bomen of heesters of het slaan van een paal, vooraf waar de rioolaansluiting zit. Een boom op de erfafscheidingsput of een paal dwars door het riool kan voor veel problemen zorgen.
 • Giet geen frituurvet, oplosmiddel, cement- of betonresten in de rioolaansluiting of in de kolken. Dit kan zelfs leiden tot problemen in het hoofdriool.
 • Cement- en betonresten verharden in de aansluiting van het riool op het hoofdriool of in het hoofdriool zelf en zorgen voor een moeilijk op te heffen verstopping. Een kostbare vervanging van het riool kan het gevolg zijn, waarvoor de eigenaar van een perceel aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer namelijk uit onderzoek (onder andere door een video-inspectie) blijkt van welk perceel de specie of het beton afkomstig is, wordt de rekening naar de eigenaar gestuurd.
 • Houdt er rekening mee dat de medewerker van de storingsdienst van de rioolgemaaltjes niet uw problemen met de rioolaansluiting kan oplossen. Hij is namelijk alleen voor de gemaaltjes verantwoordelijk. U kunt hem dus niet bellen voor de verstopping van uw riool.
 • Voor de bewoners van de huurwoningen van het gemeentelijk woningbedrijf gelden dezelfde regels als voor de eigenaar/bewoners van een koopwoning.
 • Voor de gemeentelijke huurwoningen is een ontstoppingsfonds in het leven geroepen. Via een extra bijdrage kan de aan dit fonds deelnemende huurder een beroep doen op het Woonbedrijf.
 • Het Woonbedrijf zorgt er vervolgens voor dat de aansluiting wordt ontstopt. Wanneer u als huurder wilt deelnemen in dit ontstoppingsfonds, kunt u contact opnemen met het Woonbedrijf, tel. (0181) 40 80 92.

Heeft u een rioolverstopping?

U kunt dat melden via Melding openbare ruimte, water en riolering, riolering, of bellen met 140181. 

Vragen?

Heeft u vragen? Mail naar: gemeente@westvoorne.nl of bel 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?