Water is belangrijk. We drinken het, koken ermee, wassen ons en spoelen het toilet ermee door. Iedere dag gebruiken we ongeveer 130 liter water per persoon. Al dit water komt uiteindelijk in het riool terecht. Dit is afvalwater. Ook het regenwater loopt weg in het riool. Het riool voert afvalwater en regenwater vaak via één stelsel af. Ook komt het voor dat het regenwater apart wordt opgevangen en afgevoerd. Zo hebben nieuwbouwwoningen vaak een gescheiden rioolstelsel.
 

Riolering in Westvoorne

In Westvoorne ligt een rioolstelsel van ruim 70 kilometer lang. De oudste delen daarvan zijn al meer dan 60 jaar oud. Het riool voert water af naar de waterzuiveringsinstallaties van waterschap Hollandse Delta. Daar wordt het water gezuiverd. Het schone water komt vervolgens weer in een rivier of kanaal terecht.
 

Drukriolering

Woont u in het buitengebied? Dan wordt het water van uw huishouden via drukriolering afgevoerd. Drukriolering is een stelsel van kleine buizen met elektrische pompen. Bovengronds is drukriolering te herkennen aan een besturingskastje en het putdeksel van de pompput. In de put zit een pomp die het afvalwater in de drukriolering pompt. In het kastje hangt apparatuur om de pomp aan te sturen en storingen te melden.
 

Wat moet ik doen bij rioolverstopping?


Elke woning is aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Een verstopping kan voorkomen in het gedeelte van het gemeentelijke stelsel of in het gedeelte dat bij de woning hoort.

Merkt u dat het riool verstopt is? Dan kunt u eerst kijken waar de verstopping zit.  Daarvoor moet u het erfscheidingsputje (of soms de inspectieput of pompput) openen. Dit putje zit meestal vlakbij de erfscheiding met de openbare weg.
 
Staat het putje vol met rioolwater? Dan zit de verstopping in het gemeentelijke stelsel. Neem in dat geval contact op met de gemeente.

Staat het putje droog? Dan zit de verstopping op uw eigen erf. U kunt dan zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelen.

Let op: Schakelt u een ontstoppingsbedrijf in voordat u heeft bepaald waar de verstopping zit? En blijkt de verstopping bij het gemeentelijke stelsel te zitten? Dan vergoedt de gemeente de gemaakte kosten niet. 

Contact

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181
Op werkdagen van 17:00 tot 22:00 uur en in de weekenden en op feestdagen kunt u bellen naar ACS Pascal via telefoonnummer 06 53 84 75 87.