Werkzaamheden verbreding strandopgangen Eerste en Tweede Slag Rockanje

Dit item is verlopen op 14-05-2018.

Op 3 april heeft wethouder Paméla Blok-van Werkhoven de eerste werkzaamheden verricht voor de verbreding van de strandopgangen bij de Eerste en Tweede Slag in Rockanje.  De opgangen worden verbreed, omdat in het geval van calamiteiten op drukke stranddagen het strand en de strandpaviljoens goed bereikbaar moeten zijn. Tegelijkertijd worden de strandopgangen voorzien van LED-verlichting. 

De werkzaamheden konden pas op 3 april beginnen, vanwege het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april. In die periode mag volgens de vergunning van het waterschap niet in de duinen gewerkt worden. Verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 1 maand in beslag nemen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Werk in uitvoering