Weekendwerkzaamheden Suurhoffbrug uitgebreid

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Weekendwerkzaamheden Suurhoffbrug uitgebreid van vrijdag 20 december (12.00 uur) tot maandag 23 december (05.00 uur)

Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 20 december (12.00 uur) t/m maandag 23 december (05.00 uur) werkzaamheden uit aan de Suurhoffbrug. De werkzaamheden starten op vrijdag 20 december (12.00 uur) waarbij de linker rijstrook in beide richtingen is afgesloten; de toe- en afritten blijven beschikbaar. Zoals al aangekondigd, is de A15 bij de Suurhoffbrug van vrijdag 20 december (23.00 uur) t/m maandag 23 december (05.00 uur) in beide richtingen volledig afgesloten. Tijdens de volledige afsluiting van de A15 zijn voor het wegverkeer omleidingsroutes ingesteld. 

Vanwege de slechte weersomstandigheden konden de werkzaamheden afgelopen weekenden niet doorgaan. Met het uitbreiden van de verkeersmaatregelen vanaf vrijdagmiddag is er meer ruimte voor een mogelijke onwerkbare periode in het weekend.

Omleidingsroutes wegverkeer

De A15 bij de Suurhoffbrug is in het weekend van 20 t/m 23 december in beide richtingen volledig afgesloten. De omleidingsroutes zijn:

• Verkeer vanuit de Maasvlakte naar Kruiningergors, Oostvoorne en Brielle wordt omgeleid via de N15 en de N218;

• Verkeer vanuit de Maasvlakte naar (Botlek) Rotterdam wordt omgeleid via de N15, N218 en N57 naar de A15;

• Verkeer vanuit de Maasvlakte naar Zeeland wordt omgeleid via de N218 en de N496;

• Verkeer vanuit Rotterdam naar Oostvoorne en de Maasvlakte wordt omgeleid via de A15, N57, N218 en N15.

Scheepvaart

Onder begeleiding kan de scheepvaart de brug passeren.

Rijkswaterstaat is vanaf 11 november gestart met inspectie- en reparatiewerkzaamheden aan de Suurhoffbrug. De rijstrookafsluitingen die hiervoor nodig zijn, blijven van kracht. Van maandag 11 november tot en met vrijdag 10 januari: afsluiting van één rijstrook van de Krabbeweg ter hoogte van de Suurhoffbrug. Het (fiets)verkeer wordt met verkeerslichten begeleid.

Vervanging en renovatie

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug is één van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die aangepakt wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Kijk op de https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a15-tijdelijke-verbinding-suurhoffbrug/index.aspx voor meer informatie over de tijdelijke verbinding Suurhoffbrug. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Werk in uitvoering