Start voorbereidende werkzaamheden bij Suurhoffbrug (A15)

In het voorjaar van 2020 start aannemersconsortium STIPT namens Rijkswaterstaat met de bouw van de tijdelijke Suurhoffbrug (A15). Door de toename van het vracht- en personenautoverkeer is de Suurhoffbrug aan vervanging toe. Met de tijdelijke brug word de huidige brug ontlast doordat het verkeer over de twee bruggen verdeeld wordt. De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten en Botlek, Europoort en Rotterdam. De tijdelijke Suurhoffbrug is gereed in 2022 en ondertussen vindt een verkenning plaats naar de vervanging van de huidige Suurhoffbrug.

Voorbereidingen

Vanaf maandag 18 november start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden aan beide oevers van het Hartelkanaal. Om ruimte te maken voor de tijdelijke brug worden bomen en struiken verwijderd. De bomen en struiken die moeten wijken worden zoveel mogelijk dicht in de buurt en op de Tweede Maasvlakte herplant.

Geen hinder voor wegverkeer

STIPT voert de werkzaamheden uit zonder hinder voor het wegverkeer op de A15. Voor het fietsverkeer geldt een halve rijbaanafzetting. Verkeersbegeleiders zijn aanwezig voor de begeleiding. Het verwijderen van de bomen en struiken brengt mogelijk beperkt geluidshinder met zich mee.

Vervanging en renovatie

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug is één van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die aangepakt wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Kijk op de https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a15-tijdelijke-verbinding-suurhoffbrug/index.aspx voor meer informatie over de tijdelijke verbinding Suurhoffbrug. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Werk in uitvoering