Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Westvoorne besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. De website is technisch en tekstueel aangepast aan de normen van de webrichtlijnen. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Wilt u meer weten over de webrichtlijnen, kijk dan op www.webrichtlijnen.nl.

Webrichtlijnentoets

In oktober 2014 is door SIMgroep en KING een aantal veelbezochte pagina's op onze website handmatig getoetst op de webrichtlijnen waaraan we in 2015 moeten voldoen. Daarbij zijn een aantal onderdelen gevonden die nog aangepast moeten worden.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://westvoorne.nl.


Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader:

Testresultaten

11-12-2014: Handmatige inspectie door derden.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan het ServicePunt / Webbeheer:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Toegankelijkheid