Provincie

Provincie Zuid-Holland District Zuid
* Directie ruimte en mobiliteit vervoer, afd beheer en onderhoud, Lijsterweg 345, 3362 BJ Sliedrecht, tel. (0184) 412944

* Directie Water en Milieu, Weizigtweg 63, 3314 JJ Dordrecht,
tel. (078) 6136126

* Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, tel. (070) 4416611
   email: zuidholland@pzh.nl, website: www.zuid-holland.nl

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Servicenummers