> Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta

Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta. Zes gemeenten op drie eilanden, met meer dan 300.000 inwoners op de rand van grootstedelijk gebied. We bundelen de krachten en pakken opgaven samen op. We versterken elkaar en zijn daardoor toonaangevend op het gebied van agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid en landschap en toerisme. Met onze aanvraag voor de Regio Deal, vragen we het Rijk om een bijdrage van 21 miljoen euro om onze aanpak te verstellen. Bekijk het zelf!

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Regio Deal