Regio Deal

Laatste nieuws: DEAL!

Wethouders en burgemeesters van de zes gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta vieren de Regio Deal. Samen met het Rijk gaan we extra investeren in goed leven, wonen en werken. 


7,5 miljoen voor een sterkere Zuid-Hollandse Delta, Rijk en Zuid-Hollandse Delta sluiten Regio Deal 

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk sluiten een Regio Deal. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in de regio. In de Zuid-Hollandse Delta werken de gemeenten op de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten samen aan een aantal grote opgaven.
 
In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, onderwijs en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Het Rijk heeft in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Regio Deals waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt. Om duurzaam en innovatief te groeien wil de Zuid-Hollandse Delta de economische structuur versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren. Met de extra investering van het Rijk kan de regio deze opgaven sneller en beter aanpakken. De eilanden in de Zuid-Hollandse Delta vinden elkaar op de thema’s agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid, landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete projecten.
 
Foort van Oosten, burgemeester van Nissewaard, één van de betrokken gemeenten, is trots op het sluiten van deze Regio Deal: “De Zuid-Hollandse Delta is een belangrijke partner voor de Randstad, provincie en het Rijk. Op thema’s als agrifood, duurzaamheid en landschap kunnen wij vooroplopen. Een sterke Zuid-Hollandse Delta is daarom niet alleen goed voor onze eigen inwoners, uiteindelijk profiteert heel Nederland mee.
 
De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin de drie eilanden gezamenlijk naar buiten treden. Het is daarmee de start van een samenwerking om samen te werken aan de belangen van ruim 300.000 inwoners. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten bestaan uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Westvoorne.


commissaris van de Koning blij met initiatief regiodeal Zuid-Hollands Delta

De commissaris van de Koning, drs. J. Smit, is blij met het initiatief voor een gezamenlijke Regiodeal en de ambitie om ook op andere gebieden meer samen op te trekken. Dit staat in de brief die hij naar de burgemeesters van de drie eilanden stuurde.

,,Een sterke en vitale regio Zuid-Hollandse Delta, met kwalitatief goede mogelijkheden voor wonen, recreatie en bedrijvigheid, is belangrijk voor de gehele zuidelijke Randstad. Een nauwere samenwerking tussen de gemeenten kan zorgen voor versterking van de aantrekkelijkheid en de ontwikkeling van het gebied.” 
Commissaris van de Koning,  J. Smit. Bekijk hier de volledige brief


Steun voor de Regiodeal Zuid-Hollandse eilanden van Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb steunt de Regiodeal van de drie Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Hij schrijft in een brief aan burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard dat hij het initiatief voor een Regiodeal Zuid-Hollandse Delta steunt en de toegevoegde waarde voor de Rotterdamse Regio onderschrijft. “Deze is van belang voor inwoners uit de stad en omgeving, mede omdat innovaties in de arbeidsmarkt positief uitwerken op de bredere regio. Een Zuid Hollandse Delta maakt Rotterdam en omgeving als geheel aantrekkelijker voor bedrijvigheid, wonen en recreëren.”

Lees hier de brief van burgemeester Ahmed Aboutaleb over de Regiodeal.


Regio Deal

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven die daarmee samenhangen. Een hechtere samenwerking kan de aantrekkelijkheid en (economische en sociale) vitaliteit van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Daarom bundelen we de krachten en pakken we de opgaven gezamenlijk op.

Opgaven en kansen Zuid-Hollandse Delta

  • We zijn als regio goed en soms zelfs toonaangevend op het gebied van agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid en landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete en complete businesscases.
  • We kunnen elkaar op deze thema’s versterken
  • We dienden een aanvraag voor de Regio Deal in, waarbij we het Rijk om een bijdrage van 21 miljoen euro vragen om de gezamenlijke aanpak te versnellen

Wat is de Regio Deal?

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellen waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt.

De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin we gezamenlijk naar buiten treden en aantonen dat we bereid zijn een (langdurige) samenwerking aan te gaan om op te komen voor de belangen van onze ruim 300.000 inwoners.

Of we de Regio Deal ook echt toegewezen krijgen wordt begin 2020 duidelijk. We zijn hoe dan ook trots op onze samenwerking en de stappen die hierin tot nu toe zijn gezet. We kijken uit naar het vervolg.


Bezoek Tweede Kamer

Op dinsdagmiddag 26 november boden burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Tea Both (Goeree-Overflakkee), burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard) en locoburgemeester Paul Boogaard (Hoeksche Waard) de ‘Regio Deal Zuid-Hollandse Delta’ namens de zes gemeenten aan bij de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Voorzitter Jaco Geurts complimenteerde de zes gemeenten met deze belangrijke stap in de samenwerking en nam het document met veel interesse aan.

Het document is vervolgens officieel ingediend bij het Rijk.  U kunt het hier het volledige document of de publieksversie (samenvatting) downloaden.

Lees ook:  Samenvatting nieuw en innovatief samenwerkingsverband.


Bekijk het zelf!

Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta. Zes gemeenten op drie eilanden, met meer dan 300.000 inwoners op de rand van grootstedelijk gebied. We bundelen de krachten en pakken opgaven samen op. We versterken elkaar en zijn daardoor toonaangevend op het gebied van agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid en landschap en toerisme. Met onze aanvraag voor de Regio Deal, vragen we het Rijk om een bijdrage van 21 miljoen euro om onze aanpak te verstellen. Bekijk het zelf!
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Regio Deal