Standplaats aanvragen

 • Samenvatting

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Voorwaarden

  Voor een goede aanvraag hebben wij het volgende nodig: 

  • - Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
  • - Inschrijfnummer in het Handelsregister
  • - Gewenste locatie van de standplaats
  • - Gewenste dag en tijden waarop de standplaats wordt ingenomen
  • - Aanduiding van de branche
  • - Vermelding of er sprake is van een kraam of verkoopwagen, inclusief foto van het verkoopmiddel
  • - Vermelding of stroom gewenst is
  • - Situatietekening op schaal waaruit blijkt hoe de locatie zal worden ingericht
  • - Bewijs van schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond, indien voor het innemen van- - de standplaats grond in particuliere eigendom wordt gebruikt.
 • Meenemen

 • Kosten

  De legeskosten die verbonden zijn aan een standplaatsvergunning zijn € 40,50 

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Formulieren

 • Contactpersonen

  Team Sport, Economische Zaken & Recreatie

  René Goudzwaard
  tel: (0181) 40 80 30
  e-mail: gemeente@westvoorne.nl

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW