Overlijden, aangifte

 • Samenvatting

  Als nabestaande hebt u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet u overige familieleden en de huisarts hiervan op de hoogte stellen en een uitvaartonderneming inschakelen. Ook moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen.

  Buitenland

  Wanneer een inwoner uit Westvoorne in het buitenland overlijdt, geeft u dit ook door aan gemeente Westvoorne, nadat u in het land van overlijden alles heeft geregeld. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. 

  Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

 • Gang van zaken

  • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

  De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.
 • Meenemen

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel uw trouwboekje

  Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

  Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)
 • Tips

  Uitstel van begraven of crematie

  Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

  Kijk ook bij Begraven of cremeren

  Ongewenste post overledene voorkomen

  Het ontvangen van geadresseerd reclamedrukwerk of e-mails op naam van een overleden dierbare is doorgaans ongewenst en onplezierig. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat een weduwe of weduwnaar nog wekelijks (reclame)post ontvangt die is geadresseerd aan een overleden partner. Kijk op www.uitvaartnet.nl 
   

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  verklaring
 • Verwijzingen

 • Contactpersonen

  Team Burgerzaken
  Telefoon: (0181) 40 80 00
  e-mail: burgerzaken@westvoorne.nl

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje