Openingstijden winkels

 • Samenvatting

  Winkels mogen zeven dagen per week geopend zijn tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Indien u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. 

  Het is toegestaan om uw winkel te openen op zondagen en feestdagen. Dit is bepaald in de Verordening Winkeltijden Westvoorne.

 • Gang van zaken

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef aan op welke tijden u met uw winkel open wilt zijn en waarom. 
  De gemeente stuurt u een bericht of u de ontheffing krijgt. 
  De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. 


  Beroep indienen 

  Wijst de gemeente uw aanvraag af of bent u het niet eens met de voorwaarden? Dan kunt u beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 • Kosten

  De legeskosten bedragen €32,75.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  ontheffing
 • Contactpersonen

  Team Sport, Economische Zaken & Recreatie

  Serine Groeneveld

  tel: (0181) 40 80 32
  e-mail: gemeente@westvoorne.nl

 • Openbare documenten

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW