Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Voorwaarden

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Gang van zaken

  1. De gemeente zendt u een WOZ-beschikking. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw woning of pand voor de komende jaren.
  2. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting.
  3. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u in principe toch de belasting voor het gehele jaar betalen. U kunt dit verrekenen met de volgende bewoner.
  4. Bent u het niet eens met de opgelegde onroerendezaakbelasting dan kunt u hiertegen bij de gemeente bezwaar maken. (U maakt dan ook bezwaar tegen de getaxeerde waarde, zoals deze in de WOZ-beschikking staat vermeld)
 • Tips

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Wetgeving

 • gemeente
 • gemeente
 • betaling
 • Contactpersonen

  WOZ (Beleidsmedewerker WOZ/Taxateur )
  tel: 408042
  e-mail: belastingen@westvoorne.nl

  Belasting
  tel: 408080
  e-mail: belastingen@westvoorne.nl

 • Lokale regelgeving

  • Gemeentelijke Belastingverordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje