Informatiestand plaatsen

 • Samenvatting

  Wilt u op een openbare plek een informatiestand plaatsen, dan hebt u een vergunning nodig. Ook als u informatie aanbiedt vanaf een particulier terrein dat grenst aan de openbare weg, hebt u de vergunning nodig. Bij de aanvraag moeten de volgende punten vermeld worden:

  • Exacte locatie;
  • Aangevraagd dag en tijdstip;
  • Uiterlijk verkoopwagen of -kraam;
  • Aanbod.
 • Gang van zaken

  U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij de gemeente.

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  ontheffing
 • Contactpersonen

  Team Sport, Economische Zaken & Recreatie

  tel: (0181) 40 80 00

  e-mail: gemeente@westvoorne.nl

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW