Godsdienstonderwijs, subsidie

 • Samenvatting

  Als u vertegenwoordiger bent van een openbare school waar godsdienstonderwijs of levensbeschouwing wordt gegeven, dan kan uw school daar subsidie voor krijgen van de gemeente.

 • Voorwaarden

  Hoewel godsdienstonderwijs geen verplicht vak is, wordt dit onderwijs sinds het schooljaar 2009/2010 gefinancieerd door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  Op grond van een specifieke subsidieverordening (godsdienst en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs) kunnen gemeenten scholen een subsidie toekennen. Deze subsidie valt buiten de algemeen gemeentelijke subsidieverordening en de daarin gestelde bepalingen.

 • Gang van zaken

  Neem contact op met de gemeente om te kijken of uw school in aanmerking komt voor de subsidie voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  subsidie
 • Lokale regelgeving

  • Specifieke gemeentelijke verordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW