Afval, huishoudelijk afval

 • Samenvatting

  U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

  Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via Afvalscheidingswijzer.nl in welke bak uw afval hoort.

  Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

 • Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort (restafval is grijze afvalcontainer; gft-afval is groene afvalcontainer)

  2. De afvalcontainer is niet overbeladen.

  Uitsluitend afvalcontainers die zijn voorzien van een officiële sticker worden geleegd.

 • Gang van zaken

  Restafval, gft-afval, grof huishoudelijk afval en plastic afvalverpakkingen worden om de week huis-aan-huis ingezameld. Met uitzondering van het restafval en het gft-afval is het mogelijk de afvalstoffen aan te bieden op de gemeentewerf te Oostvoorne.

  Als uw afval op een vaste dag wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit op de goede manier buiten zet:

  • Sorteer het afval.
  • Doe het afval in vuilniszakken.
  • Wanneer u afvalbakken hebt die u iedere week buiten zet, zorg er dan voor dat de bakken niet te vol of te zwaar zijn. Wanneer u nog geen afvalbakken hebt, vraagt u deze aan bij de gemeente.
 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  ontheffing
 • Formulieren

  Aanmelden grofvuil

 • Contactpersonen

  Team Beheer & Onderhoud Buitenruimte
  telefoonnummer: ( 0181)  48 24 33
  e-mail: buitendienst@westvoorne.nl

   

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
  • Gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW