Zorg op Voorne goed georganiseerd

De zorg in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne is goed georganiseerd. Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerde evaluatie. De Voornse gemeenten werken op dit moment aan het vernieuwen  van het Wmo- & jeugdbeleid Voorne. De opbrengsten uit het onderzoek nemen zij mee in het nieuwe plan. Deze is naar verwachting begin 2019 klaar.

Overgang naar nieuwe taken goed verlopen
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Het onderzoek laat zien dat de overgang op Voorne over het algemeen goed is verlopen. Deelnemers aan het onderzoek reageren positief op de huidige werkwijze. Onder andere de directere contacten tussen organisaties hebben volgens respondenten een gunstig effect op de hulp aan inwoners. 

Bijzondere aandachtspunten
Uit de evaluatie blijkt dat er speciale aandacht nodig is voor jongeren die bijna 18 worden en vanaf hun 18e niet meer onder de Jeugdwet vallen. De nieuwe regels over het verlengen van pleegzorg bieden hierin uitkomsten. Ook is inzet nodig voor de toenemende dementie. Het is van belang dat mensen met dementie zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen. Hiervoor hebben de gemeenten op Voorne-Putten met Goeree-Overflakkee en Alzheimer Nederland het project Dementievriendelijke Samenleving opgezet.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten