Westvoorne leent 18e-eeuwse gelegenheidsglazen uit aan Historisch Museum Den Briel

Op maandag 13 november worden de twintig 18e-eeuwse glazen van de gemeente Westvoorne officieel in bruikleen gegeven aan het Historisch Museum Den Briel. De overdracht zal op een bijzondere manier plaatsvinden. Burgemeester De Jong en wethouders Blok-van Werkhoven en Van der Meij van de gemeente Westvoorne spelen hierbij een belangrijke rol. Net als burgemeester Rensen en wethouders Borgonjen, Schoon en Verbeek van de gemeente Brielle.

De gelegenheidsglazen stonden lange tijd in de raadzaal van het gemeentehuis in Rockanje. Het Historisch Museum Den Briel krijgt de zeldzame drinkglazen van voormalige polderbesturen in bruikleen en gaat ze tentoonstellen. Elk glas vertelt zijn eigen verhaal en samen bieden de bokalen een uniek historisch overzicht.

Om de huidige waarde van de glazen te kunnen vaststellen, zijn de twintig glazen getaxeerd door kunst- en antiekhandel Frides Laméris, gespecialiseerd in glas en porselein. Naast de bijzondere historische waarde van de glazen hebben de glazen ook een aanzienlijke geldwaarde. 

Het laten vervaardigen en schenken van glazen door aankomende leden van besturen is een traditie en gaat terug tot in de late Middeleeuwen. Een glas is een ceremonieel en functioneel object. De gelegenheidsglazen werden gemaakt om het glas te heffen tijdens bijzondere momenten en ter herinnering aan gedenkwaardige gebeurtenissen. Op de glazen die nu in bruikleen worden gegeven staan onder meer de naam van een schout, schepen en een secretaris. Op een paar glazen staat ook de naam van een gecommitteerde ingeland (een landeigenaar, die stemrecht had in een polderbestuur).

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten