Voortgangsbericht ambtelijke fusie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben op dinsdag 1 november op advies van de stuurgroep Voortaan Voorne besloten de planning van de besluitvorming over de ambtelijke fusie bij te stellen. Die bijstelling is nodig om een zorgvuldig besluit over het bedrijfsplan te kunnen nemen. Het plan is voor het overgrote deel klaar, maar met name op de thema's P&O en ICT ontbreken nog elementen die belangrijk zijn om tot een volledig bedrijfsplan te komen. De drie colleges stellen zorgvuldigheid boven snelheid en zijn het daarom eens met het advies om de planning bij te stellen. Dit betekent niet dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2018 in het geding is.
 
Het bijstellen van de planning betekent dat het voorgenomen besluit over het bedrijfsplan niet nu, maar in de komende maanden genomen wordt. Dat voorgenomen besluit wordt vervolgens voor advies aan de Ondernemingsraden voorgelegd, voordat het ter besluitvorming naar de gemeenteraden gaat. De verwachting is dat de gemeenteraden in het voorjaar van 2017 het definitieve besluit over de fusie nemen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten