Vanaf 2020 geen vuurwerktesten meer op Schietbaan

De gemeente Westvoorne wil dat er vanaf 2020 geen vuurwerktesten meer plaatsvinden op de Schietbaan langs de A15, nabij Oostvoorne. Vanwege toenemende klachten zet de gemeente in op het beëindigen van de vuurwerktesten op deze locatie.

Gemeente Westvoorne voert momenteel gesprekken hierover met de Inspectie, de DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam. De Schietbaan ligt op grond van de gemeente Rotterdam en in het havengebied, maar de klachten zijn afkomstig van inwoners van de gemeente Westvoorne. In 2018 zijn er meer dan 100 klachten ingediend bij de DCMR. Dit was in 2017 ook het geval, terwijl het in de jaren daarvoor om minder dan twintig klachten per jaar ging.

De vuurwerktesten worden uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving & Transport. De Inspectie heeft nu een vergunning voor maximaal 25 testdagen per jaar. Onlangs is uit geluidmetingen van de DCMR gebleken dat de geluidsnormen worden overschreden. Dit is mede te wijten aan het feit dat het consumentenvuurwerk de laatste jaren is veranderd. Met name het aantal knallen per vuurwerkproduct is toegenomen. Tot slot stelt de DCMR vast dat de testen niet op de plek plaatsvinden zoals in de vergunning is vastgesteld.

Wethouder Lies van der Pol verwacht dat de vuurwerktesten uiterlijk 2020 tot het verleden behoren. In datzelfde jaar loopt het huidige huurcontract van de Inspectie af.

Wethouder Van der Pol: ‘Ik ben heel optimistisch. Uit de gesprekken met het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat niet alleen wij als gemeente de vuurwerktesten niet meer op deze locatie willen laten plaatsvinden, ook het Havenbedrijf Rotterdam staat hierachter. Zij vindt dat een dergelijke testlocatie niet in een havengebied thuis hoort. We nemen het toenemende aantal klachten van onze inwoners serieus, vandaar dat de gemeente wil dat er uiterlijk in 2020 gestopt wordt met de testen, wat mij betreft mag dit zelfs al eerder.’

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Persberichten