Uitreiking Ereprijs Westvoorne

Dit item is verlopen op 15-01-2020.

Dinsdag 7 januari vindt de uitreiking van de ‘Ereprijs Westvoorne’ plaats. Deze gemeentelijke onderscheiding is voor inwoners van Westvoorne die zich bijzonder hebben ingezet voor de samenleving. De ceremonie start om 20.30 uur in Multifunctioneel centrum de Merel in Rockanje.

De uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie voor relaties en inwoners van de gemeente Westvoorne. De nieuwjaarsreceptie start om 20.00 uur. De ‘Ereprijs Westvoorne’ is een onderscheiding speciaal voor personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet.

Een beoordelingscommissie heeft uit de voorgedragen kandidaten één kandidaat gekozen. De gemeentelijke onderscheiding van Westvoorne is een zilveren penning ontworpen en gemaakt door edelsmid Mirjam Bentvelzen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten