Sluitende Begroting voor Westvoorne in 2020 en verder

Gemeente Westvoorne heeft voor 2020 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een robuust dekkingsplan op te stellen.

Dit dekkingsplan heeft echter wel consequenties voor de inwoners van Westvoorne. De lokale lasten worden meer dan trendmatig verhoogd; zo gaat de OZB 2% omhoog en ook de afvalstoffenheffing stijgt met 3,5% bovenop de algemene prijsindex. Daarnaast stijgen de parkeertarieven.

Deze maatregelen en andere zijn nodig om een verantwoorde begroting te leveren die de oplopende tekorten, die in de vorige jaren al werden aangekondigd, te compenseren. De opgave was niet makkelijk. Ook omdat het Rijk dit jaar minder geld voor de gemeenten beschikbaar heeft gesteld. Dat betekende dat er voor komende jaren forse bezuinigingen moesten komen.

Maar er zijn ook kansen zoals de verkoop van de Eneco-aandelen eind 2020. Daarom zegt het college van B&W toe om in 2020 een takendiscussie te starten en de dorpsvisies te maken. De (extra) maatregelen uit het dekkingsplan voor de jaren 2021 e.v. zullen hierin opnieuw worden afgewogen.

De concept-begroting 2020 kunt u inzien op www.westvoorne.nl/begroting. De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van 30 oktober 2019. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Deze vergadering is ook live te volgen op www.westvoorne.nl/raadlive.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten