Samenwerkingsprogramma besproken en wethouders benoemd

Op dinsdagavond 1 mei is in een extra raadsvergadering het Samenwerkingsprogramma 2018-2022 De toekomst in het vizier besproken. Dit samenwerkingsprogramma is het resultaat van de besprekingen die in de afgelopen weken zijn gevoerd door de fracties van VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, D66 en PvdA. In het samenwerkingsprogramma is onder andere een voorstel voor de portefeuilleverdeling opgenomen.

Verder zijn Marja Roza-de Pijper, Jorriena de Jongh, Wilbert Borgonjen en Lies van der Pol benoemd tot wethouder. Samen met burgemeester Peter de Jong vormen deze vier wethouders het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne. De vier wethouders gaan in deeltijd werken.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten