Rapportage Kwartiermaker Werkorganisatie Voorne

Dit item is verlopen op 30-12-2018.

In het proces om te komen tot een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne is afgelopen zomer een kwartiermaker aangesteld. De eerste opdracht aan de kwartiermaker was om te komen met een advies over het vervolgproces richting de Werkorganisatie Voorne (WOV). Inmiddels is zijn rapportage afgerond en door de drie colleges van burgemeester en wethouders aangeboden aan de drie betrokken gemeenteraden. De rapportage wordt naar verwachting in november behandeld in de gemeenteraden van Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. 

De colleges delen de conclusie uit de rapportage dat de realisatie van een goed functionerende Werkorganisatie Voorne een langere ontwikkeltijd nodig heeft. En vullen aan dat de drie gemeenten op Voorne elkaar nodig hebben om maximale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te kunnen blijven bieden. Ook regionaal is een gezamenlijke Voornse stem van grote waarde.  

De colleges willen voluit inzetten op intensieve ontwikkeling en samenwerking. Zij vragen ruimte om met elkaar te onderzoeken of, en op welke wijze het reeds ingezette traject om te komen tot een WOV kan worden bijgesteld. Op een zodanige wijze dat dit past bij de ontwikkeling naar een opgavengerichte, toekomstbestendige organisatie, die werkt vanuit een samenhangend dienstverleningsperspectief. 

De uitkomsten van dit onderzoek  zullen de colleges van B&W, als de raden met het verzoek instemmen, voor 1 februari 2019 met de gemeenteraadsleden delen.  
 
In zijn rapportage constateert de kwartiermaker ook  dat het vertrouwen in het proces om tot een Werkorganisatie Voorne te komen laag is. In dat kader schetst hij in zijn rapportage een aantal alternatieve scenario’s. De colleges willen daarin actief hun verantwoordelijkheid nemen. Met betrekking tot de WOV willen de colleges de financiële en organisatorische consequenties van de bijstelling van het proces in beeld brengen. Ook willen de colleges een bestuurlijke fusie van de Voornse gemeenten op een nader vast te stellen moment -inclusief een maatwerktraject- verder uitwerken op betekenis, bruikbaarheid en consequenties. Evenals de kaders en afspraken waarbinnen de samenwerking kan worden voortgezet. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten