Raad Westvoorne neemt initiatief voor bestuurlijke toekomst

De gemeenteraad van Westvoorne heeft unaniem besloten een commissie in te stellen die de koers gaat aangeven voor de bestuurlijke toekomst van Westvoorne. De raad heeft hiertoe het initiatief genomen nadat de gemeenteraad van Hellevoetsluis besloot niet door te gaan met de Werkorganisatie Voorne. De tijdelijke Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne start op 1 januari 2019 en onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking van de gemeenten op Voorne-Putten. In de commissie hebben de fractievoorzitters zitting.

Het doel van de commissie is binnen drie maanden besluitvorming voor te bereiden over de bestuurlijke toekomst van Westvoorne. Hiervoor onderzoekt de commissie vier opties: Westvoorne blijft een zelfstandige gemeente, een nieuwe gemeente Brielle en Westvoorne, een nieuwe gemeente Hellevoetsluis en Westvoorne of een nieuwe gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Ter voorbereiding op het onderzoek van de commissie heeft de gemeenteraad het college gevraagd duidelijkheid te geven over de juridische, financiĆ«le en bestuurlijke consequenties van de ontstane situatie. Ook is het college gevraagd zich uit te spreken over de Werkorganisatie Voorne en hoe daar mee om te gaan, gezien de huidige situatie. 

De commissie wil nadrukkelijk de Westvoornse samenleving en de raden van de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis betrekken bij haar onderzoek. Zorgvuldigheid en snelheid zijn hierbij de uitgangspunten.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten