Project snippergroen van start in Oostvoorne

Dit item is verlopen op 30-06-2016.

Op maandag 9 mei is gemeente Westvoorne gestart met de uitvoering van het project snippergroen in de kern van Oostvoorne. 

Een eerste groep van betrokken en geïnteresseerde inwoners is tijdens een bijeenkomst in ’t Wapen van Marion geïnformeerd over de inhoud van het project.

Snippergroen is openbare grond met slechts een beperkte openbare functie en direct grenzend aan een particulier woonperceel. Op zo’n 270 verschillende locaties binnen Westvoorne hebben inwoners grond  van de gemeente in gebruik, zonder dat de gemeente daarvoor toestemming heeft verleend. In oktober 2015 is het project snippergroen gestart in de kernen Rockanje en Tinte. Nu daar de werkzaamheden voor het merendeel zijn afgerond, wil de gemeente het gebruik van snippergroen ook gaan regelen in de kern van Oostvoorne. Inwoners, die een stukje gemeentegrond gebruiken, krijgen -als dat mogelijk is- de gelegenheid om deze grond te kopen of te huren.

Gelet op het aantal locaties waar grondgebruik mogelijk speelt, wordt het project in Oostvoorne opgepakt in twee fasen. Ruim 70 eigenaren van percelen ten zuiden van de Fazantenlaan waren uitgenodigd voor de bijeenkomst op 9 mei. Ongeveer de helft heeft gevolg gegeven aan de uitnodiging en zijn als eersten geïnformeerd over wat het project inhoudt. Met alle betrokken eigenaren wordt voor 1 september een individuele afspraak gemaakt om de situatie thuis te bekijken en te bespreken. 

De gemeente verwacht in het 4e kwartaal 2016 de eigenaren van de percelen ten noorden van de Fazantenlaan te kunnen uitnodigen voor de informatiebijeenkomst. 

toespraak weth blok informatiebijeenkomst snippergroen

Wethouder Blok 

Meer informatie over dit project is te vinden op www.westvoorne.nl/snippergroen
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten