Nieuwbouw sportzaal Tintestein loopt vertraging op

De bouw van de nieuwe sportzaal bij Tintestein loopt vertraging op. Door de uitspraak van de rechtbank op 13 februari 2019 is er geen sprake meer van een omgevings-vergunning voor de sportzaal. Daarom mag er op dit moment niet verder aan de sportzaal worden gebouwd. De bouw lag overigens al enige tijd stil vanwege de gesprekken die de gemeente met de aannemer voert over diverse meerwerkopgaven.

Planologische kruimelregeling
In december 2017 is de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een sportzaal bij verenigingsgebouw Tintestein. De vergunning is toentertijd verleend via de planologische kruimelregeling. Deze regeling is een verkorte procedure, die tijdwinst oplevert ten opzichte van de uitgebreide afwijkingsprocedure.

Bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening
Tegen deze vergunning is een bezwaarschrift ingediend en is een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter ingediend. De voorzieningenrechter gaf in maart 2018 aan dat de verkorte kruimelregeling terecht is toegepast en wees het voorlopige verzoek af. Inmiddels is ook de beroepszaak door de rechtbank Rotterdam behandeld. Op 13 februari 2019 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan en - geheel tegen de verwachtingen in - de omgevingsvergunning herroepen. Volgens deze rechter had toch de uitgebreide afwijkingsprocedure gevolgd moeten worden.

Uitgebreide procedure
De verleende omgevingsvergunning is enkel op basis van procedurele gronden onderuit gegaan. Door alsnog de uitgebreide afwijkingsprocedure te doorlopen, kan dit procedurele aspect worden hersteld. Bij de uitgebreide afwijkingsprocedure hoort ook een goede ruimtelijke onderbouwing. Gemeente Westvoorne heeft besloten te starten met het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing zodat daarna zo snel mogelijk de uitgebreide afwijkingsprocedure kan worden gestart. Een inschatting over wanneer de bouw weer kan worden hervat is nu nog niet te geven.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten