Nieuw evenementenbeleid Westvoorne tot stand door burgerparticipatie

Op 16 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Westvoorne. Dit beleid is tot stand gekomen door het doorlopen van een breed burgerparticipatietraject. Inwoners, organisatoren en ondernemers zijn nauw betrokken bij het opstellen van het beleid. Tijdens meerdere bijeenkomsten is met hen gesproken en gezamenlijk zijn de beleidsuitgangspunten bepaald. Uiteraard zijn ook de politie, de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) en de DCMR hierbij betrokken. 

De belangrijkste punten uit het beleid zijn het promoten van de evenementen zowel lokaal als regionaal. Afgesproken is dat er in alle drie de kernen nieuwe informatieborden op centrale locaties worden geplaatst. Ook gaat de gemeente samen met de organisatoren een inspanningsverplichting aan op het gebied van duurzaamheid en is er op het gebied van alcohol en drugs aandacht voor de gezondheid van, met name jonge, evenementenbezoekers. In het beleid is aandacht voor vernieuwende evenementen en is gekeken naar de (on)geschiktheid van locaties voor evenementen.  

Verder is gebleken dat behoefte is aan meer regie vanuit de gemeente. Aan de gemeenteraad is geadviseerd om een evenementencoördinator aan te stellen als eerste aanspreekpunt voor organisatoren en als schakel tussen organisatoren, bedrijfsleven en de gemeente. Omdat er op dit moment geen budget beschikbaar is voor het aanstellen van een evenementencoördinator, zal dit tijdens de begrotingsbehandeling in november door de gemeenteraad besproken worden.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten