Maarten van de Polder ontvangt Ereprijs Westvoorne

Op tweede paasdag heeft Maarten van de Polder de Ereprijs Westvoorne in ontvangst mogen nemen van burgemeester De Jong. Deze gemeentelijke onderscheiding is speciaal voor personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet. Dit is de tweede uitreiking in 2018. Een beoordelingscommissie kiest jaarlijks uit de voorgedragen kandidaten één kandidaat die tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de Ereprijs ontvangt. Echter bij hoge uitzondering kan er nog één kandidaat gekozen worden.

De heer Van de Polder is ruim 65 jaar lid van voetbalvereniging OVV en heeft daar verschillende taken verricht. Ook is hij al ruim 62 jaar lid van muziekvereniging Volharding, waarvan 60 jaar actief als tambour-maître. Daarnaast ondersteunt hij meer dan 40 jaar festivals in Oostvoorne, zoals de Jacoba van Beierendag, de wielerronde, de lampionnenoptocht en het dorpvegersgilde, met allerlei werkzaamheden. Waar nodig helpt hij oudere mensen met de tuin en verricht hij mantelzorgtaken.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten