Koninklijke onderscheidingen in Westvoorne

Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Peter de Jong in de raadzaal van het gemeentehuis in Rockanje Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Vier mensen zijn gedecoreerd met de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het betreft de volgende personen: de heer M. Molenaar, de heer W. van Montfoort, de heer J. van der Veld en mevrouw A.N.M. van Strien-de Leeuw van Weenen. 

De heer M. Molenaar ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor uiteenlopende activiteiten. Zo is hij al enkele jaren actief als molenaar en bestuurslid voor STORM (Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen – korenmolen in Oostvoorne). Hij is vrijwilliger bij Mandoline Vereniging Capriccio en bij stichting Cultevo. En al 10 jaar actief als burgerhulp. Daarnaast voert hij diverse functies uit voor Stichting Tinte 400. In het verleden was hij ook vrijwilliger bij stichting De Zonnebloem en vervulde hij verschillende functies bij het R.O.T. zomerkamp.

De heer W. van Montfoort ontvangt de Koninklijke onderscheiding in zijn functie van bestuurslid en coördinator van het archief en depot Historische Vereniging Westelijk Voorne. Daarnaast heeft hij zich 35 jaar lang verdienstelijk gemaakt als bestuurslid van  diverse verenigingen en commissies t.b.v. de ontwikkeling van de hengelsport in de provincie Zuid-Holland. Ook was hij secretaris van budovereniging Ichikan en voorzitter van Gemengd Koor in Brielle. Verder was hij actief op politiek gebied als bestuurslid VVD Westvoorne, voorzitter regionaal overleg van VVD-raadsleden en wethouders op Voorne-Putten en raadslid van gemeente Westvoorne.

De heer J. van der Veld ontvangt de Koninklijke onderscheiding als 40 jarig lid en voorzitter van de onderhoudscommissie Tennisclub West-Voorne. En als vrijwilliger bij Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Westvoorne. Ook is hij lid van werkgroep Maria Rust. Hij was 35 lid van de bridgevereniging Op Dreef, waarvan ruim 25 jaar voorzitter. Daarnaast was hij enige tijd mantelzorger.

Mevrouw A.N.M. van Strien-de Leeuw van Weenen ontvangt de Koninklijke onderscheiding als actief bestuurslid jeugdzaken, coördinator Ensemble, lid drumband, dweilorkest, leerorkest, fanfare orkest muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje. Ook is zij secretaris landelijk bestuur en eindredacteur bij de Nederlandse vereniging voor Papierknipkunst. En zij is secretaris kunstrij- en ijsdansvereniging DIDO (opgeheven in 2014) en coördinator schaatsochtend Silverdome. Daarnaast is ze lid van werkgroep Maria Rust en doet ze onderzoek naar bijnamen. Al bijna 30 jaar is ze mantelzorger. De onderscheiding is ook voor haar verdiensten in het verleden. Zo was ze ruim 20 jaar actief in het kerkbestuur als ouderling ‘kerk en Israël’ en bij de kindernevendienst van de protestantse gemeente in Rockanje. Ze was bijna 20 jaar actief voor de Historische Vereniging Westelijk Voorne als lid werkgroep dialectonderzoek en schreef artikelen voor het verenigingsblad “Struinen”. Tot slot maakte zij op de Joodse begraafplaats in Zuidland grafstenen schoon en verfde de letters opnieuw op de stenen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten