Inzet DNA-spray in de strijd tegen woninginbraken

Een veiliger Westvoorne met minder woninginbraken: dat is het doel van de inzet van DNA-spray. In het buitengebied van Rockanje start een proef van een jaar. Op maandag 1 oktober reikte burgemeester Peter de Jong van gemeente Westvoorne het eerste exemplaar van de DNA-spray uit aan één van de initiatiefnemers.

DNA-spray
Het doel van de proef is om het aantal woninginbraken te verminderen. DNA-spray is een onschadelijke, kleurloze spray die een unieke DNA-code bevat. De bewoners die meedoen aan de pilot kunnen kostbare spullen in hun woning markeren met de spray. Deze is met het blote oog nauwelijks waarneembaar, maar licht blauw op onder Uv-licht. Gestolen spullen waar een DNA-code op staat kan de politie eenvoudig herleiden naar de eigenaar. 

Burgerinitiatief
Het idee van de proef komt vanuit een burgerinitiatief. De gemeente is enthousiast: “Preventieve maatregelen dragen bij aan een veilige leefomgeving. Wij geven daarom graag gehoor aan dit burgerinitiatief”, aldus burgemeester Peter de Jong.

Olaertsduynweg – Achterstrypseweg
De bewoners van omgeving Olaertsduynweg – Achterstrypseweg kunnen deelnemen aan de proef. In deze straten in het buitengebied van Rockanje vinden relatief veel woninginbraken plaats, en woont de initiatiefnemer. Bewoners die mee willen doen met de proef kunnen de DNA-spray aanschaffen tegen gereduceerd tarief. Omdat het om een pilot gaat is bewust gekozen voor een afgebakend gebied. De proef loopt één jaar, daarna evalueren de betrokken bewoners en de gemeente de proef.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten