Inwoners beoordelen veiligheid in gemeente Westvoorne met 7,2

Dit item is verlopen op 07-07-2019.

Uit een onlangs uitgevoerd burgerpanelonderzoek blijkt dat inwoners de veiligheid in de gemeente Westvoorne beoordelen met het rapportcijfer 7,2. De inzet van het burgerpanel is onderdeel van de Veiligheidsanalyse die recentelijk is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Veiligheidsanalyse wordt ook gekeken naar de huidige aanpak, mogelijke verbeteringen en welke prioriteiten moeten worden gesteld.  


Burgerpanel
Het burgerpanelonderzoek laat verder zien dat ruim een kwart van de ondervraagden zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Op de vraag waardoor hun gevoel van onveiligheid ontstaat noemen inwoners vaak inbraken en te hard rijden. De ondervraagden zijn van mening dat de gemeente de meeste aandacht moet besteden aan inbraak in woningen, garages en schuren, verkeersveiligheid en onderhoud van de openbare ruimte. Het burgerpanel van de gemeente Westvoorne bestaat uit 795 inwoners. Het onderzoek naar veiligheid had een respons van 56%. De gemeente heeft de uitkomsten meegenomen in de Veiligheidsanalyse.  

Aanpak
Naast het tegengaan van inbraken bij woningen en bedrijven, investeert de gemeente de komende jaren onder andere extra in de aanpak van personen met verward gedrag. Ook wil de gemeente het drugsgebruik onder jongeren aanpakken en de sociale cohesie binnen Westvoorne verhogen met projecten als buurtbemiddeling en Whatsapp Buurtpreventie. Tot slot wordt ondermijnende criminaliteit een belangrijk onderwerp de komende jaren. Dit is een groeiend probleem in Nederland. Ook in Westvoorne vindt ondermijnende criminaliteit plaats. Ondermijning ontstaat als criminelen de overheid en het bedrijfsleven bewust misbruiken voor eigen gewin. Het is een zware, georganiseerde vorm van criminaliteit en is moeilijk te bestrijden. De gemeente Westvoorne wil daarom de komende jaren de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit intensiveren. 

Vervolg
Nu de gemeenteraad de Veiligheidsanalyse heeft vastgesteld, kan het bestuur verder met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dit wordt de basis van het nieuwe lokale veiligheidsbeleid. Ook hier wil de gemeente de inwoners bij betrekken. Daarom worden de komende tijd zogenoemde ‘pop-up’ momenten georganiseerd. Op verschillende locaties in de gemeente gaan de burgemeester en politie in gesprek met de inwoners over het onderwerp veiligheid.  

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten