Huurovereenkomst Tintestein ondertekend

Op maandag 15 april is de huurovereenkomst voor het verenigingsgebouw Tintestein ondertekend. Wethouder Jorriena de Jongh tekende namens gemeente Westvoorne en secretaris Sonja Timmermans en  voorzitter Jan Hordijk namens Stichting Ons Tintestein. Na het zetten van de handtekeningen was de huurovereenkomst een feit. Daarmee is het nu officieel mogelijk om ruimten van Tintestein te verhuren aan allerlei verenigingen. 

Officieel in gebruik
Naast de verbouwing, die het voormalige schoolgebouw de afgelopen maanden heeft ondergaan, moest op papier een aantal zaken formeel worden vastgelegd. Denk hierbij aan regels en afspraken over het gebruik van het pand, diverse huisregels en onderverhuur aan verenigingen. Nu over al deze zaken duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan het pand officieel in gebruik worden genomen.

Achtergrondinformatie

Verbouwing
Het voormalig schoolgebouw  Tintestein aan de Strypsedijk in Tinte is prachtig verbouwd tot verenigingsgebouw. Samen met veel enthousiaste vrijwilligers heeft het gebouw een ware metamorfose ondergaan. Zo zijn vloeren vervangen en alle muren en deuren geverfd. Er is een nieuwe keuken geïnstalleerd en binnen zijn sfeervolle steigerhouten meubelen geplaatst. Kortom: het verenigingsgebouw is klaar voor gebruik door alle verenigingen.

Burgerinitiatief
Het project ‘Verenigingsgebouw Tintestein’ is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een actieve vorm van burgerparticipatie. Daarom werken de gemeente Westvoorne en de ‘Stichting Ons Tintestein’ in dit project nauw samen. Concreet moet het project leiden tot een verenigingsgebouw met sportzaal, ofwel een eigentijds centrum voor sociale, culturele en sportieve activiteiten in Tinte. 

  

  

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten